Przechodze-na-standby_raport-VHS-2020-1

lechdutkiewicz

Przechodze-na-standby_raport-VHS-2020-1

0 2 0 2 i ń e c e w K i Przechodzę na standby Badanie zachowań młodych użytkowników w trakcie COVID-19 Zapytaliśmy młodych respondentów (19-24 / 25-34) rekrutujących się spośród odbiorców mediów newonce o ich nastawienie, zachowania i nawyki w trakcie lockdownu. newonce to grupa mediowa osadzona w młodej kulturze miejskiej. Strukturę newonce tworzą

Read More...